หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

บ้านสะกดจิต

“Be free from suffering”

“นักบำบัดและเยียวยาจิตใจ ด้วยการสะกดจิตบำบัดและการให้คำปรึกษา “

       ศาสตร์การสะกดจิต เป็นศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน เช่นเดียวกันกับศาตร์ทางจิตวิทยา แม้ทั้ง 2 ศาสตร์นี้จะถูกค้นพบต่างที่ ต่างวาระ แต่สามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการบำบัดอาการที่เกิดจาก ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม นอกจากนั้น สามารถใช้เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคคลได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็น ด้านการพัฒนาความมั่นคงในอารมณ์ การขจัดความรู้สึกท้อแท้ การพัฒนาความคิดความเชื่อเกี่ยวตนเอง หรือพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกให้เกิดความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น สามารถใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย เนื่องจากเป็นการแพทย์ทางเลือกที่มีความปลอดภัยสูง

      “บ้านสะกดจิต”  ให้บริการโดย ทีมนักจิตวิทยา ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบำบัดเฉพาะทาง ยินดีและเต็มใจให้บริการด้วยจิตใจที่เป็นมิตร มีมิตรภาพอยู่บนมาตรฐานระหว่างผู้บำบัดและผู้รักษา พร้อมเก็บความลับทุกเรื่องอย่างดี ภายในสถานที่สงบและเป็นส่วนตัว ปลอดภัย สบายใจ

       เพราะเราต้องการให้ “บ้านสะกดจิต” เป็นบ้านหลังที่ 2 ของคุณ เป็นสถานที่ที่ให้ความอบอุ่นใจ ให้การยอมรับในทุกเรื่องอย่างไร้เงื่อนไข พร้อมช่วยเหลือและนำทางให้คุณผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้อย่างงดงาม เรายินดีและเต็มใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถของทีมนักจิตวิทยาของเรา เพื่อความสุขของผู้รับบริการทุกท่าน

.

ความจริงของการ “สะกดจิตบำบัด”

เข้าใจผิดว่า : ผู้บำบัดเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษ หรือมีพลังพิเศษในการควบคุมจิตใจคนได้

ความจริงคือ : ผู้บำบัดไม่ได้มีความสามารถหรืออำนาจพลังพิเศษในการควบคุมจิตใจคน เป็นเพียงบุคคลที่มีความเข้าใจกลไกของจิตใจคน เนื่องจากการศึกษาอย่างอุสาหะในศิลปะการให้คำแนะนำ การอธิบายซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการนั่นเอง

 

เข้าใจผิดว่า : ผู้ที่ถูกสะกดจิตเป็นผู้มีจิตใจอ่อนแอ โง่ หรือพวกเชื่อคนง่ายเท่านั้น

ความจริงคือ : จากการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด แห่งสหรัฐอเมริกาพบว่า ความฉลาดไม่มีผลต่อการทำสะกดจิตบำบัดแต่อย่างใด เพียงแต่ความฉลาดจะสามารถทำให้เข้าใจและคิดตามต่อคำแนะนำที่ผู้บำบัดให้ได้เร็วกว่าเท่านั้นเอง

 

เข้าใจผิดว่า : การสะกดจิตเป็นสิ่งที่อันตราย

ความจริงคือ : ภาพการสะกดจิตในละคร นวนิยาย หรือสื่อในโทรทัศน์ มักกล่าวถึงการสะกดจิตเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การสะกดจิตไม่ได้ทำลายเซลล์ประสาท ไม่ได้ใส่อะไรลงไปในร่างกายหรือสมองเลย เป็นเพียงการทำให้มีสมาธิเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่เคยได้รับและเรียนรู้มาเท่านั้น

 

เข้าใจผิดว่า : การสะกดจิตคือการทำให้หลับและบงการให้ทำสิ่งที่เราไม่รู้ตัว

ความจริงคือ : การสะกดจิตไม่ใช่การทำให้หลับ และทำสิ่งที่ไม่มีสติ แต่เป็นการทำให้สนใจจดจ่อไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจะเป็นอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก หรือจินตนาการเพื่อให้เกิดสมาธิอย่างสูง เท่านั้น

 

เข้าใจผิดว่า : เมื่อถูกสะกดจิตแล้ว มีโอกาสที่จะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย

ความจริงคือ : อย่างที่อธิบายไปข้างต้นว่าการสะกดจิตไม่ใช่การทำให้หลับ และไม่มีในประวัติการว่าผู้ที่รับบริการสะกดจิตบำบัดแล้วไม่สามารถออกจากภวังค์ได้ ทุกคนสามารถออกจากภวังค์เมื่อใดก็ได้ หากรู้สึกคับข้องใจขณะถูกสะกดจิต

 

เข้าใจผิดว่า : ขณะที่อยู่ในภวังค์การสะกดจิต อาจจะเผลอบอกความลับ หรือเล่าเรื่องที่น่าอายออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย

ความจริงคือ : ในระหว่างการสะกดจิต ทุกคนยังมีสติ รู้ตัวตลอดเวลา และมีสมาธิใคร่ครวญสิ่งที่จะบอกออกมามากขึ้นด้วย ดังนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะพูดอะไรออกมาโดยไม่รู้ตัว

 

เข้าใจผิดว่า : การสะกดจิตทำให้ต้องเชื่อฟังและทำตามผู้บำบัดทุกอย่าง ทั้งดีและไม่ดี

ความจริงคือ : ในระหว่างที่การสะกดจิต ทุกคนจะรู้ตัวและยังคงมีอำนาจในการตัดสินใจในการเชื่อหรือไม่เชื่อผู้บำบัดได้เสมอ

 

เข้าใจผิดว่า : การสะกดจิตจะได้ผลภายใน1-2ครั้ง

ความจริงคือ : ทำได้จริง แต่ต้องขึ้นอยู่ความสามารถในการรับของผู้รับบริการด้วย โดยทั่วไปจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายๆไป

 

เข้าใจผิดว่า : “บ้านสะกดจิต” ก็คือการสะกดจิตโดยทั่วๆไป ไม่ได้แตกต่างอะไร

ความจริงคือ : บ้านสะกดจิตให้บริการโดย นักจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาคลินิก ผู้มีประสบการณ์ทั้งในด้านคลินิกเชิงจิตเวช การให้คำปรึกษา การทำจิตบำบัด การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาทั่วไป ความรู้ทางด้านสมองและการทำงานเชื่อมต่อระหว่างสมองและพฤติกรรม และการสะกดจิตบำบัดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์ จึงมั่นใจได้ว่าการให้บริการมีความเป็นมืออาชีพ และผู้รับบริการจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ โดยการผสมผสานศาสตร์ที่ผู้บำบัดมีประสบการณ์ด้วยตนเอง

 

ประวัติการสะกดจิตบำบัด (โดยย่อ)

           การสะกดจิต เกิดขึ้นจากนายแพทย์  Mesmer ทำการรักษาผู้ป่วยของเขาโดยเทคนิคการใช้ animal magnetism ที่รู้กันในนาม Mesmerism จากนั้นต่อมา James Braid (1841) ศัลยแพทย์ชาวสก๊อตแลนด์ได้พัฒนาเทคนิคของตนเองขึ้นและใช้ชื่อว่าHypnosis ที่มาจากคำว่า Hypnos ในภาษากรีกแปลว่านอนหลับ โดย ย่อมาจากคำว่า Neuro-Hypnotism เทคนิคของ Braidนี้ จะนำผู้รับการสะกดจิตเข้าสู่ภาวะสะกดจิตโดยไม่จำเป็นต้องใช้แพนดูลั่มเลย

            จุดมุ่งหมายของการสะกดจิตโดยมาก คือการทำให้ผู้รับการสะกดจิตอยู่ในภาวะผ่อนคลาย และเพิ่มสมาธิจดจ่อ สิ่งจำเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้รับการทดสอบจำต้องทำก็คือ การเชื่อในกระบวนวิธีการ เพราะหากไม่เชื่อก็ไม่สามารถสะกดจิตได้เลย

            ดังนั้น การสะกดจิตบำบัด ทั้งเพื่อการพัฒนาและการรักษานั้น ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเข้าสู่การสะกดจิตได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการ และการจะเชื่อมั่นในกระบวนการได้ต้องอาศัยการทำความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังจะทำ 

การสะกดจิตบำบัด เกิดขึ้นมาจากชาติตะวันตกและพัฒนาเทคนิควิธีเรื่อยมา ซึ่งจะนับไปแล้วก็เป็นศาสตร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน เป็นศาตร์ที่ได้ัรับการยอมรับแพร่หลายว่าใช้ได้ผลทั้งเชิงบำบัดและพัฒนา ในปัจจุบันต่างประเทศมีความเชื่อถือและยอมรับในศาสตร์นี้อย่างกว้างขวาง จึงเกิดงานวิจัยที่ทำให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การสะกดจิตพัฒนาไปไกล ทำให้ได้ทราบความจริงที่ว่า การสะกดจิตบำบัด ไม่ใช่เทคนิคที่สามารถใช้รักษาได้ทุกโรคอย่างที่เข้าใจกันมาแต่เดิม แต่ศาสตร์การสะกดจิตจะได้ผลอย่างมากและรวดเร็วในอาการ หรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีทางจิตวิทยาที่รู้จักกันแพร่หลายคือ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของSigmund Freud ที่ “บ้านสะกดจิต” ใช้ในการบำบัด และพัฒนานั่นเอง

 

อัตราค่าบริการ

  • คอร์สสะกดจิตบำบัด ภายในคอร์ส ท่านจะได้รับบริการดังต่อไปนี้
  1. บริการให้การปรึกษา 2 ชั่วโมงต่อเนื่อง* : เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของท่านเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการเข้ารับการสะกดจิตบำบัด
  2. สะกดจิตบำบัด 4 ครั้ง : ครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยประมาณ วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 2 วัน เช่น วันเสาร์ 2 ครั้ง และ อาทิตย์ 2 ครั้ง ต่อเนื่องกัน สามารถเว้นได้ 1-2 วัน ไม่ควรเกินจากนั้น
  3. บริการให้การปรึกษาเพิ่มเติม ภายหลังการสะกดจิตบำบัด เพื่อติดตามผลและให้การปรึกษาเพิ่มเติม จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง*

ทั้งหมดนี้ ราคา 5,900 บาท

**กรณีไม่ต้องการรับการปรึกษาภายหลังสะกดจิต ราคา 4,900 บาท

มีค่าใช้จ่ายในการจองคอร์สสะกดจิตบำบัด 1,000 บาท(ราคารวมในคอร์สแล้ว)

บริการให้การปรึกษาส่วนตัวรายบุคคล (ไม่เข้ารับบริการคอร์สสะกดจิต) ราคาชั่วโมงละ 750 บาท

 

สถานที่ให้บริการ

“บ้านสะกดจิต” ตั้งอยู่ เลขที่ 568 ซ.ลาดพร้าว101 แยก18

ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

หรือ ค้นหา “บ้านสะกดจิต” ได้ทางgoogle map

.

ภาพสถานที่ให้บริการของ   “บ้านสะกดจิต”

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%951

ภาพด้านหน้าของ”บ้านสะกดจิต” ตกแต่งด้วยสวนหย่อมขนาดเล็ก มีไม้ดอก ไม้ประดับที่สามารถสร้างความสดชื่น ผ่อนคลายสำหรับผู้เข้ามารับบริการ และมีน้ำพุล้นเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความผ่อนคลาย สงบ ได้อย่างดีทุกครั้งที่ผู้รับบริการมองออกมาพบเห็น

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%952

ม้าหินอ่อนมีไว้สำหรับรอคอยคิวในระยะสั้นๆ ให้ผู้รับบริการได้นั่งพักผ่อนคลาย เพื่อพร้อมรับการบำบัดต่อไป

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%953

ภาพจากเทอเรสด้านหน้าก่อนเข้าสู่ห้องให้คำปรึกษา มีประตูกระจกใส เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ในขณะเดียวกันบ้านสะกดจิตได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว จึงได้จัดให้มีม่านบังตาที่สามารถปรับรับแสงและบังการมองเห็นจากบุคคลภายนอกอีกด้วย

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%954

ภาพด้านในห้องแอร์ อุณหภูมิพอเหมาะ มีโซฟาสำหรับผู้รับบริการที่มารับการให้คำปรึกษา นุ่ม สบายและสะอาด ทำด้วยผ้าบุทำให้ไม่เนอะหนะผิว มีลูกอมรสชาติต่างๆไว้บริการ มีผ้าสำหรับคลุมขาเพื่อผู้ใช้บริการหญิงที่ต้องการความสะดวกขณะพูดคุยด้วย

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%955

โซฟาอีกตัว สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการนั่งห้อยขาพิงพนักสบายๆ เพื่อเล่าเรื่องที่ทำให้ต้องเกิดความไม่สบายใจ พร้อมกับวิวสวนหย่อมที่มองออกไปแล้วสบายตา

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%956

ภายในห้องสะกดจิตบำบัด เป็นห้องแยกต่างหากจากห้องให้คำปรึกษา ตกแต่งเรียบง่าย มีเพียงแอร์ เตียงนอนและโคมไฟสลัวเท่านั้น เพื่อลดสิ่งเร้าที่จะเข้ามากระตุ้นทำให้ผู้รับบริการรู้สึกไม่ปลอดภัย ภายในสงบ เงียบ ไร้กลิ่น ไร้เสียง เหมาะสำหรับการลงภวังค์ลึกเพื่อฟื้นฟูเยียวยาจิตใจด้วยเทคนิคการสะกดจิตบำบัด

.

สนใจสอบถามและนัดเข้ารับบริการได้ที่

เวลา 9.00 – 20.00 น.

Tel. 089 965 6041 หรือ Line ID : @mind-therapist

กรุณาโทรนัดวันเวลาก่อนเข้ารับบริการ

**มีค่าใช้จ่ายในการจองคอร์สสะกดจิตบำบัด 1,000 บาท(ราคารวมในคอร์สแล้ว)**


Hit Counter by http://yizhantech.com/